The new camouflage for IDF battalions (HEB)

ההסוואה החדשה לגדודי צה”ל | תיעוד (HEB) במשרד הביטחון פיתחו מערכת הסוואה חדשה “עם חוזק מכאני ודקות של נייר כסף”. המערכת החדשה, שהייתה עד כה בשימוש יחידות מיוחדות בלבד, מאפשרת הסוואה של כוחות בשטחי כינוס וגם בתזוזה: “אפשר לשאת פצוע באלונקה מבלי להיחשף” הדור החדש של ההסוואה בצה”ל: מנהל פיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון (מפא”ת) […]