Under Camouflage with a Rifle : A Glimpse into the Activity of Hunters in the Woods (HEB)

תחת הסוואה עם רובה שלוף: הצצה לפעילות ציידי המציתים ביערות (HEB) בחסות החשכה, מתמזגים לוחמי מג”ב עם הסבך ביער שליד קריית גת, וממתינים לכל תנועה חשודה. הם יודעים איך זה עלול להסתיים, ולצלילי המזל”טים הם מסתדרים במארב. המטרה: להשאיר את היער ירוק גם כשיעלה השחר השעה היא שעת ערב מוקדמת בבסיס מג”ב בבית גוברין. הלוחמים […]